Stanowisko: Trener zatrudnienia/Trener pracy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (3/4 etatu)

Miejsce pracy: gmina Dobrzany

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie certyfikatu/uprawnień doradcy zawodowego
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
 • znajomość uwarunkowań lokalnych i środowiskowych

Wymagania (pożądane)

 • certyfikat coacha
 • doświadczenie w pracy przy projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej zakładającym aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Zakres obowiązków:

 • planowanie ścieżki kariery zawodowej
 • zarządzanie portfolio uczestników Klubu
 • motywowanie do podjęcia zatrudnienia (indywidualne i grupowe)
 • poszukiwanie i współpraca z pracodawcami
 • pośrednictwo pracy, poszukiwanie ofert pracy dla uczestników
 • wspieranie uczestnikówo i motywowanie w procesie poszukiwania pracy
 • organizacja i kierowanie uczestników na staż zawodowy zgodny z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży
 • monitorowanie przebiegu stażu, wspieranie i motywowanie uczestników w trakcie stażu
 • prowadzenie warsztatów z zakresu m.in.: skutecznego poszukiwania pracy, w tym przez Internet, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, warsztatów motywacyjnych, rozmowa aplikacyjna, umiejętność autoprezentacji
 • coaching, mentoring uczestników

Dokumenty aplikacyjne tj.

 1. CV wraz z certyfikatami potwierdzającymi uprawnienia
 2. Wskazanie oczekiwanego poziomu wynagrodzenia netto za świadczenie pracy na ww. stanowisku

należy przesłać na adres Fundacji Pod Aniołem fundacja.podaniolem@gmail.com, w terminie do 2 grudnia 2016 r.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182)”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 458

Utworzono dnia: 28.11.2016

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja dokumentu Trener pracy

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja dokumentu Trener pracy

28.11.2016, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Trener pracy