WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU PN.: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt.  

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM”

  TRWA OD 08 lipca 2013 do 16 sierpnia 2013 ROKU

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄŚĆ UDZIAŁ OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ

ZATRUDNIENIA, KTÓRE:

-są osobami w wieku aktywności zawodowej tj.: 15-64 lata

- zamieszkują teren Gminy Dobrzany

- pozostaja w zagrożeniu wykliczeniem spolecznym

- są członkami rodziny, ktora korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dobrzanach powyżej 6 miesięcy

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA PRZEZ KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ:

- ANIMACJA

- REINTEGRACJA SPOŁECZNA:

- warsztaty interpersonalne

- szkolenia

- warsztaty dla kobiet i mężczyzn z godzenia ról zawodowych i prywatnych

- pracy socjalnej

- wsparcia mediatora i pomocy prawnej

REINTEGRACJA ZAWODOWA:

- warsztaty kształtowania umiejętności zawodowych oraz doskonalenia umiejętności poruszania się po rynku pracy

- wsparcie doradcy zawodowego

- szkolenie IT- poruszanie się po rynku pracy

- szkoleń zawodowych

- staży itp. 

DOKUMENTY APLIKACYJNE  MOŻNA POBRAĆ ORAZ  SKŁADAĆ OSOBIŚCIE U REALIZATORÓW 

PROJEKTU LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY NA ADRES:

A) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZANACH, UL. STASZICA 1, 73-130 DOBRZANY TEL. 91 5620 201 W. 21

B) FUNDACJA POD ANIOŁEM, UL STASZICA 56, 73-130 DOBRZANY  (SALKI KATECHETYCZNE) TEL. 91 577 60 15

C) 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ, UL. JANOSIKA 8, 71- 424 SZCZECIN TEL. 91 881 21 76

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 571

Utworzono dnia: 06.06.2013

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Rekrutacja do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Rekrutacja do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

24.08.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Rekrutacja do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

24.08.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Rekrutacja do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

23.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Rekrutacja do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

06.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

06.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

06.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja

06.06.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Nabór do Projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM"- II edycja