Wyniki naboru na  stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny do realizacji projektu pn: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, iż dokonano wyboru na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji Projektu pn: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM, wpłynęły dwie oferty. Wybrano Panią Julitę Banasiak zam. Szadzko 7, 73-130 Dobrzany. 

O wyniku na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalfikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejetności kandydatki gwarantujace prawidłowe wykonanie zadań. Na tej podstawie uznano, że Pani Julita Banasiak jest dobrym kandydatem do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydatka dysponuje niezbedną wiedzą w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz spełnia dodatkowe wymogi. 

 

Wyniki naboru na stanowisko asystenta rodziny do realizacji Projektu pn.: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, iż dokonano wyboru   na stanowisko asystenta rodziny do realizacji Projektu pn.: KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM. Wybrano Panią Martynę Łakomiak, zam. Wapnica 57, gm. Suchań. O wyniku na ww. stanowisko zadecydowała rozmowa kwalfikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejetności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Na tej podstawie uznano, iż Pani Martyna Łakomiak jest odpowiedniom kandydatkom do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydatka dysponuje niezbędną wiedzą w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko oraz społenia wymagania dodatkowe. 

 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 580

Utworzono dnia: 22.06.2013

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny

22.06.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika wyniki naboru

22.06.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego i asystenta rodziny