Od 1 stycznia 2013 roku realizowany jest projekt „Klub Integracji Społecznej Pod Aniołem” " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizując zasadę konkurencyjności. Projektodawcą jest Firma ze Szczecina 4 C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz a partnerami Gmina Dobrzany - Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja Pod Aniołem.
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób niezatrudnionych korzystających przed przystąpieniem do projektu z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej dłużej niż 6 miesięcy. Projekt jest skierowany do 45 osób zamieszkujących gminę Dobrzany zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i /lub niepełnosprawności.
 

Poprzez projekt oferujemy uczestnikom wsparcie w formie animacyjnej:

  1. warsztaty animacyjne, animacja środowiska lokalnego, uczestnictwo w grupach samopomocowych
  2.  reintegrację społeczną warsztaty interpersonalne, szkolenia, wsparcie asystenta rodziny, mediatora
  3.  reintegracją zawodową warsztaty kształtowania umiejętności zawodowych oraz doskonalenia umiejętności poruszania się po rynku pracy, wsparcie trenera zawodowego, zatrudnienia subsydiowanego – staży zawodowych

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1248

Utworzono dnia: 23.04.2013

Dokument wprowadził:
Julita Banasiak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Klub integracji społecznej "Pod Aniołem"

23.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM

23.04.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM

23.04.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM