ZARZĄDZENIE NR 1/2017
BURMISTRZA  DOBRZAN
z dnia 02 czerwca  2017 r.


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobrzanach


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), zarządzam  co następuje:


§ 1. Ustalam dzień  16 czerwca 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrzanach,  w zamian za pracę w dniu   1 lipca 2017 r. (sobota).

§ 2. Godziny pracy Urzędu  w dniu  1 lipca 2017 r. ustala się na od 7.00 do 15.00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, na stronie internetowej  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

                                                                                        

                                                                                             Kierownik Ośrodka 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 927

Utworzono dnia: 05.06.2017

Dokument wprowadził:
Tomasz Bylewski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.06.2017, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Ogłoszenie